Wolfram sliber

Model: Neutrix 

Sliber elektroder 1 – 4 mm ned til 15mm
Præcis afkortning på længde –  Slibevinkel 15-180 Grader –  Indbygget støvfilter.

Enkel betjening

Indstil den trinløse gradskala på den ønskede vinkel. Sæt wolframelektroden i elektrodeholderen og spænd den fast i stick-out’en. Elektrodeholderen sættes i sliberen, som startes og holderen drejes rundt. Når elektrodeholderen ikke kan trykkes længere ind er slibningen afsluttet.

Wolfram sliber

Model: Ultima-TIG serien

ULTIMA-TIG er en miljøvenlig vådsliber af Wolframelektroder til TIG-svejsning, med minimalt spild af de dyre elektroder. ULTIMA-TIG er konstrueret med en unik returbeholder, som automatisk opsamler de giftige støvpartikler, og muliggør sikker deponering.ULTIMA-TIG’ens unikke konstruktion mindsker spildet af dyre Wolframelektroder og reducere tidsforbruget på slibningen, hvilket giver en kort tilbagebetalingstid. Trinløse vinkelindstilling og unikt spændesystem centrerer elektroden, så slibningen foregår korrekt i elektrodens længderetning. En præcis vinkel på elektrodespidsen er afgørende for svejsesømmens kvalitet og det forøger antallet af gentændinger, så elektrodens levetid forlænges.

Enkel betjening

Indstil den trinløse vinkelindstilling på den ønskede vinkel. Placer elektroden i elektrodeholderen og spænd den fast i stick-out’en. Indsæt elektrodeholderen i indføringsstudsen og tænd maskinen. Roter elektrodeholderen, indtil slibningen er færdig. Efter slibning kan spidsen gøres stump efter behov, ved at stille vinkelen på 90°.

Orbigrinder Akku

NYHED smart wolframsliber på batteri (fås også til strøm på 220V )

Med vores akku wolframsliber kan du opnå en perfekt TiG svejsning –

og du er sikret et minimalt elektrodeforbrug ved slibning/afkortning, samt en wolframvinkel, der giver det bedste svejseresultat.

PERFEKT hvis man er på farten eller ikke har adgang til strømstik 

inkl. diamantskive..